overheid beleid vacaturesVacatures Noord Brabant infoVacatures contact
Bekijk de populairste vacatures
in Noord Brabant


De populairste vacatures in Noord Brabant
- Juridisch Beleidsmedewerker B (HBO/Universitair) - Continu Of
- Beleidsmedewerker Maatschappelijke Zaken (HBO) - Continu Offi
- Enthousiaste Beleidsmedewerker DIV die de digitalisering bij
- Allround Beleidsmedwerker Welzijn (HBO/Universitair) - NIG Gr
- Senior beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling (HBO) - Con
- Beleidsmedewerker civiele techniek bij Gemeente
- Beleidsmedewerker ontwerp bij een dynamische gemeente met een
- Juridisch Beleidsmedewerker met sterk schriftelijke vaardighe
- Beleidsmedewerker gemeente
- Juridisch Beleidsmedewerker met sterk schriftelijke vaardighe


Alle functie categorieën:
Overheid alle functies
Overheid advies
Overheid beleid
Overheid management
Overheid medewerker

De overheid beleid vacatures in Noord Brabant (Alle regio's)

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2021-05-01
NB-Son en Breugel, Bedrijfsomschrijving www.sonenbreugel.nl www.yacht.nl Functieomschrijving Als beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling begeleid je projecten namens de gemeente vanaf initiatieffase tot uitvoering. Je draagt zorg voor het vastleggen van afspraken met initiatiefnemers in overeenkomsten, begeleidt de participatieprocessen en bestemmingsplanprocedures, bereidt de stukken voor bestuurlijke besluitvor Naar volledige vacature.
Freelance Beleidsmedewerker Welzijn (Freelancer) 2021-04-30
NB-Eersel, Functie-inhoud Het zwaartepunt van deze functie ligt met name op de beleidsterreinen (lokaal) gezondheidsbeleid, voorschoolse educatie/peuterprogramma, kinderopvang en inclusiebeleid. Werkzaamheden Als beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor het (mede)ontwikkelen van het beleid en de uitvoering van activiteiten die vallen onder bovengenoemde beleidsterreinen. Je onderhoudt daartoe contacten Naar volledige vacature.
Freelance Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling en wonen (Freelancer) 2021-04-30
NB-Son en Breugel, Functieomschrijving Als beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling begeleid je projecten namens de gemeente vanaf initiatieffase tot uitvoering. Je draagt zorg voor het vastleggen van afspraken met initiatiefnemers in overeenkomsten, begeleidt de participatieprocessen en bestemmingsplanprocedures, bereidt de stukken voor bestuurlijke besluitvorming voor en zorgt waar nodig voor afstemming met ande Naar volledige vacature.
Freelance Beleidsmedewerker / Jurist RO - Omgevingsrecht (18-36 uur) (Freelancer) 2021-04-30
NB-Nuenen, Om de opdrachtgever meer keuze te bieden is de deadline voor deze aanvraag verlengd, en is opgeschoven naar donderdag 6 mei 11:00 uur. De aanvraag is enigszins aangepast: de werkzaamheden kunnen worden opgeknipt in zwaardere en lichtere taken. Het zou dan bv om 2 x 18, of 16 en 20 uur kunnen gaan qua omvang. Graag ontvangen wij nog beschikbare kandidaten. Je komt te werken in het cluster Ontwikkel Naar volledige vacature.
Freelance beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling en wonen (Freelancer) 2021-04-21
NB-Son en Breugel, het zelfstandig af kunnen wikkelen van, begelieiding van en advisering over initiatiefvoorstellen van initiatiefnemers die liggen op het terrein van de ruimtellijke ontwikkeling. Het kunnen begeleiden van daarmee samenhangende bestemmingsplanprocedures. De initiatieven hebben betrekking op verzoeken die zowel liggen in het buitengebied als in de bebouwde kommen Functie-eisen (3-5) aantoonbare werk Naar volledige vacature.
Freelance beleidsmedewerker / Jurist RO - Omgevingsrecht (Freelancer) 2021-04-17
NB-Nuenen, Je komt te werken in het cluster Ontwikkeling van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving. Het cluster houdt zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, mobiliteit, villagemarketing, toerisme en recreatie. Wat ga je doen? De nadruk van de functie ligt op het implementatie van de Omgevingswet en het geven van advies en h Naar volledige vacature.
Projectondersteuner / jr beleidsmedewerker WABO / Participatiewet (8-12 upw) 2021-04-16
NB-Laarbeek, Bedrijfsomschrijving www.laarbeek.nl www.yacht.nl Functieomschrijving Het team (5 a 6 personen) is druk met diverse beleidsplannen. De projectleider zou graag ondersteuning hebben tijdelijke en part-time (8 tot 12 uur) medewerker bij het ontwikkelen en (mee-)schrijven van het participatiebeleid. Daarnaast ondersteun je het projectteam/ de projectleider Omgevingswet op verschillende onderdelen. Fun Naar volledige vacature.
Freelance Senior beleidsadviseur WMO/inkoop WMO (Freelancer) 2021-04-10
NB-Valkenswaard, Deze senior beleidsmedewerker moet kennis hebben van de WMO en ervaring met beleidswerk in een gemeentelijke context. Het gaat concreet om: beleidsmatige advisering op het vlak van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, wonen en zorg en WvGGZ; inbreng in en regie op inkooptrajecten voor Huishoudelijke Hulp, Taxbus en Hulpmiddelen; accounthouder voor een aantal intensieve subsidierelaties en adv Naar volledige vacature.
Beleidsmedewerker HR (Freelancer) 2021-04-07
NB-Heeze, De beleidsmedewerker HR zal zich op onderstaande specifieke onderwerpen gaan richten: Integriteit Tweeledig: 1. Een geharmoniseerd integriteitsbeleid bestaand uit: a. Een uniforme ‘kapstok’ (uitganspunten en kaders); b. Geharmoniseerde regelingen; c. Gezamenlijk trainingsprogramma; d. Gezamenlijk implementatie- en communicatieplan. 2. Borging van het integriteitsbeleid binnen de HR-instrumenten: a Naar volledige vacature.
Freelance Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (Freelancer) 2021-03-30
NB-Asten, Mogelijke werkzaamheden: Het toetsen van ruimtelijke initiatieven aan gemeentelijk beleid en beleid van andere overheden; Het in behandeling nemen van principeverzoeken van initiatiefnemers; Het in behandeling nemen en coördineren van planologische procedures met advisering aan college en gemeenteraad; Het voorbereiden en op (laten) stellen van bestemmingsplannen; Het opstellen en coördineren van Naar volledige vacature.
Beleidsmedewerker Erfgoed / Cultuurhistorie (16 upw) 2021-03-25
NB-Vught, Bedrijfsomschrijving www.vught.nl Functieomschrijving De gemeente Vught zoekt een ervaren beleidsmedewerker met een achtergrond in het maken van beleid, met het accent op erfgoed en cultuurhistorie (eventueel monumenten). Het betreft specifiek gaat de projecten Linie 1629 (regionaal), Zuidwaterlinie (provinciaal) (google eens voor meer info). Bij de werkzaamheden behoort ook de advisering aan de c Naar volledige vacature.
Freelance Beleidsmedewerker Erfgoed / Cultuurhistorie (Freelancer) 2021-03-25
NB-Vught, Functieomschrijving De gemeente Vught zoekt een ervaren beleidsmedewerker met een achtergrond in het maken van beleid, met het accent op erfgoed en cultuurhistorie (eventueel monumenten). Het betreft specifiek gaat de projecten Linie 1629 (regionaal), Zuidwaterlinie (provinciaal) (google eens voor meer info). Bij de werkzaamheden behoort ook de advisering aan de commissie voor Ruimtelijke Kwalitei Naar volledige vacature.
Freelance Senior beleidsadviseur WMO/inkoop WMO (Freelancer) 2021-03-24
NB-Valkenswaard, Deze senior beleidsmedewerker moet kennis hebben van de WMO en ervaring met beleidswerk in een gemeentelijke context. Het gaat concreet om: beleidsmatige advisering op het vlak van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, wonen en zorg en WvGGZ; inbreng in en regie op inkooptrajecten voor Huishoudelijke Hulp, Taxbus en Hulpmiddelen; accounthouder voor een aantal intensieve subsidierelaties en adv Naar volledige vacature.
Freelance Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (Freelancer) 2021-03-22
NB-Asten, Mogelijke werkzaamheden: Het toetsen van ruimtelijke initiatieven aan gemeentelijk beleid en beleid van andere overheden; Het in behandeling nemen van principeverzoeken van initiatiefnemers; Het in behandeling nemen en coördineren van planologische procedures met advisering aan college en gemeenteraad; Het voorbereiden en op (laten) stellen van bestemmingsplannen; Het opstellen en coördineren van Naar volledige vacature.
Freelance Beleidsmedewerker RO (Freelancer) 2021-03-22
NB-Valkenswaard, Functieomschrijving Je bent verantwoordelijk voor bestemmingsplannen en initiatieven. Jouw taak is de bestemmingsplannen en initiatieven te beoordelen, indien wenselijk vervolgens in procedure te brengen en eventueel aan de raad aanbieden. Taken die hierbij kunnen horen zijn het behandelen van zienswijzen, het afronden van diverse onderzoeken en het verder verbeteren van bestemmingsplannen en verz Naar volledige vacature.
Beleidsondersteuner Afval (24 upw) 2021-03-19
NB-Laarbeek, Bedrijfsomschrijving www.laarbeek.nl www.yacht.nl Functieomschrijving Beleidsondersteuner Afval met ‘hands on mentaliteit - 20-24 uur. Onderstaande werkzaamheden behoren tot het takenpakket. Verwerken facturen: Controle en Codering facturen in betalingssysteem. Afhandeling overige facturen, berekenen en doorbelasten naar debiteuren, controle, Afhandeling klachten en vragen Afhandeling klachten en Naar volledige vacature.

Vacature regios

Op zoek naar een overheid baan in Noord Brabant :
Deze pagina toont de inhoud van de RSS feed overheid, beleid en : overheid